06.07.2022

OB Feldmann

Frankfurt, Römer, Oberbürgermeister, Eintracht, Europa League, Skandal, Flugbegleiterinnen, Hormone,  sexistisch, Stuhl, Rücktritt, Korruptionsverdacht; Journal, Rürup, Cartoon